Nuttige links

Belangrijkste actoren van de splijtstofcyclus in België

FANC: Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle, belast met de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen.

BELGOPROCESS: is een filiaal van de NIRAS. Het verzekert de behandeling en de conditionering van alle soorten radioactief afval. Het verzekert ook de tussentijdse opslag van het geconditioneerde Belgische radioactieve afval.

Bel V: Bel V, een filiaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, stelt het FANC zijn technische expertise ter beschikking voor de uitvoering van de controles in de centrales en de andere nucleaire en radiologische installaties in België

CREG: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas is de federale regulator van de markten van elektriciteit en aardgas in België.

EDF Belgium: is een productiefiliaal in België van de groep Électricité de France (EDF). Het houdt een participatie van 50% in de kerncentrale Tihange 1.

EDF Luminus: is een filiaal van de groep EDF (Électricité de France). Het houdt een participatie in de centrales Doel 3 en Doel 4 en Tihange 2 en 3.

ENGIE: is een wereldwijde speler in de energie en een expert in 3 vakgebieden: elektriciteit, aardgas en energiediensten.

ELECTRABEL: Electrabel, een filiaal van de groep ENGIE, is de exploitant van de 7 Belgische kernreactoren.

EURIDICE: European Underground Research Infrastructure for Disposal of nuclear waste in Clay Environment is een economische belangengroep die de NIRAS en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) groepeert. Ze coördineert het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor geologische berging.

NIRAS: De Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen verzekert het dagelijkse beheer van al het in België geproduceerde radioactief afval. NIRAS heeft het statuut van een overheidsinstelling. Het staat onder toezicht van de federale ministers die bevoegd zijn voor Economie en Energie.

SCK•CEN: het Studiecentrum voor Kernenergie is een van de grootste Belgische onderzoekscentra. Het ontwikkelt vreedzame toepassingen van radioactiviteit. Het SCK•CEN zoekt in nauwe samenwerking met NIRAS naar duurzame oplossingen voor het langetermijnbeheer van radioactief afval.

TRACTEBEL Engie: is een studiebureau dat deel uitmaakt van de Groep ENGIE. Het is onder meer gespecialiseerd in het beheer van radioactief afval en de ontmanteling van kerncentrales.

TRANSNUBEL: is de Belgische leider in het transport van radioactief materiaal.

Internationale bedrijven

ORANO: is een van de wereldleiders in de nucleaire industrie. Orano is actief in alle stadia van de splijtstofcyclus.

CAMECO: een Canadese onderneming die een van de grootste wereldproducenten van uranium is.

CENTRUS: een Amerikaanse onderneming die gespecialiseerd is in de levering van verrijkt uranium.

CONVERDYN: een Amerikaanse onderneming die gespecialiseerd is in de conversie van uranium.

HOLTEC: een Amerikaanse onderneming die gespecialiseerd is in onder meer het splijtstofbeheer en het nucleaire afval.

TENEX:  is een Russische onderneming die gespecialiseerd is in de export van uraniumhoudende producten.

URENCO: een Engelse onderneming die gespecialiseerd is in de verrijking van uranium.

WESTINGHOUSE: een Amerikaanse onderneming die gespecialiseerd is in de nucleaire technologie en meer bepaald de splijtstofcyclus. Heeft een vestiging in België.

Internationale organismen

NEA: het Nucleair Energie Agentschap is een gespecialiseerd agentschap van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het helpt de aangesloten landen de wetenschappelijke, technologische en juridische basis voor het vreedzame gebruik van kernenergie in stand te houden en te verdiepen.

IAAE: het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie is een internationale organisatie onder de vlag van de VN. Het streeft naar de bevordering van vreedzame en veilige toepassingen van kernenergie en naar de beperking van haar militaire toepassingen.

IEA: het Internationaal Energieagentschap is een autonoom orgaan binnen de OESO. Het heeft de opdracht een internationaal energieprogramma uit te werken.

EURATOM: of EGA (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) verzamelt de 28 lidstaten van de Europese Unie. Het is actief in de domeinen die verband houden met de kernenergie, zoals onderzoek, het opstellen van veiligheidsnormen en een vreedzaam gebruik van kernenergie. Euratom verzekert bovendien via zijn Bevoorradingsagentschap een gecentraliseerde controle van de bevoorrading met mineralen en splijtstof.

OESO: de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling verzamelt wereldwijd 30 landen, waaronder België.

World Nuclear Association: De WNA is een internationale organisatie die het gebruik van kernenergie bevordert en de in de verschillende toepassingen van kernenergie actieve bedrijven steunt.