Onze financiële activiteiten

Naast haar activiteiten in de verschillende stadia van de splijtstofcyclus is SYNATOM verplicht belangrijke financiële voorzieningen aan te leggen.

Deze voorzieningen moeten op termijn de financiële kosten dekken die (zullen) voortvloeien uit: 

  • het beheer van alle bestraalde splijtstofelementen uit de nucleaire productie;
  • de ontmanteling van de kerncentrales zelf.

Bovendien int SYNATOM voor rekening van de Belgische Staat de repartitiebijdrage, ook wel de nucleaire belasting genoemd. SYNATOM vervult op die manier een openbaredienstverplichting.


SYNATOM levert ook een financiële steun aan onderzoek en ontwikkeling, vooral in het domein van de definitieve berging van radioactief afval van categorie B en C.