Onze technische activiteiten

SYNATOM is in verschillende fasen van de splijtstofcyclus actief.

In de bovenfase koopt SYNATOM natuurlijk uranium bij verschillende producenten. Vervolgens sluit het contracten met gespecialiseerde ondernemingen af voor de conversie en de verrijking.

In de benedenfase coördineert SYNATOM de verschillende voor een veilig gebruik van de bestraalde splijtstof vereiste verrichtingen. Zij neemt de verschillende uitrustingen die aan de exploitant van de kerncentrales ter beschikking worden gesteld, ten laste. Dit betreft voornamelijk de gebouwen voor de tussentijdse opslag in Tihange (onder water) en Doel (droog) en de transfercontainers (Tihange) en de containers voor de tussentijdse opslag (Doel). SYNATOM dekt ook de exploitatiekosten van deze installaties.

Wie doet wat vandaag?

Naast SYNATOM zijn twee andere grote actoren rechtstreekse stakeholders in de Belgische splijtstofcyclus:

  1. ELECTRABEL dat de 7 Belgische kernreactoren exploiteert en de fabricage van de splijtstofelementen verzorgt, alsook het gebruik ervan in de reactoren en de overbrenging naar het desactiveringsdok.
  2. NIRAS en zijn filiaal BELGOPROCESS die vandaag de opslag verzorgen van het afval uit de opwerkingscontracten die voor 1993 werden afgesloten. NIRAS zal op termijn verantwoordelijk zijn voor de definitieve berging van alle bestraalde splijtstof.

cycle-combustible-nucleaire

België – De splijtstofcyclus