De verantwoordelijkheden van de exploitant

De fabricage van de splijtstofelementen

In de fabriek van de splijtstofelementen wordt verrijkt UF6 omgezet in uraniumdioxide (UO2).

Dit zwarte poeder wordt samengeperst in kleine tabletten, die in een oven op 1700°C worden gebakken om ze hun definitieve vastheid en dichtheid te geven. Een tablet heeft een diameter van ongeveer 8 mm, is ongeveer 13,5 mm hoog en weegt ongeveer 8 gram. Een tablet kan evenveel energie vrijgeven als een ton steenkool.

De tabletten worden ingekapseld in hermetisch afgesloten metalen kokers, de zogenaamde staven.

264 staven worden in een metalen structuur samengevoegd en vormen een element.

De reactoren van Tihange en van Doel 3 en Doel 4 hebben een kern met 157 elementen. De reactoren van Doel 1 en Doel 2 hebben een kern met 121 elementen, want ze hebben een ander ontwikkelbaar vermogen.

Aankomst van nieuwe splijtstofelementen in de kerncentrale van Tihange

Na de fabricage en in functie van de behoeften, worden de splijtstofelementen met vrachtwagens naar de kerncentrales van Doel en Tihange vervoerd.

Bij hun aankomst in de centrale worden ze opgeslagen in verzegelde racks in het nucleaire gedeelte van de centrale.

Het gebruik in de reactor

Kort voor ze naar de reactorkern gaan, brengt men de nieuwe splijtstofelementen over naar het desactiveringsdok, waar ze onder water worden bewaard. Tijdens de stilstand van de reactor voor splijtstofherlading worden de elementen in de kern geplaatst.

Elk element blijft, afhankelijk van de betrokken eenheid, 12 tot 18 maanden in het reactorvat.

Dit betekent dat bij elke splijtstofherlading respectievelijk 1/4 en 1/3 van de elementen definitief uit de reactorkern worden verwijderd.

De desactivering

Na drie of vier cycli wordt het element definitief verwijderd en wordt het gedurende 3 tot 5 jaar onder water in het desactiveringsdok van de eenheid opgeslagen. 

 Desactiveringsdok van Doel 4