Woordenlijst

Berging

een installatie waarin het afval definitief wordt bewaard.

Conversie

de conversie zet yellowcake om in uraniumhexafluoride met de voor de fabricage van splijtstof onmisbare zuiverheid.

Energiemix

de combinatie van verschillende primaire energiebronnen die wordt gebruikt om het energieverbruik van bijvoorbeeld een land of een onderneming te dekken.

HADES

High Activity Disposal Experimental Site: een door EURIDICE geëxploiteerd ondergronds onderzoekslaboratorium.

Halveringstijd

of waardetijd is de tijd die nodig is tot de helft van de aanwezige radioactieve isotopen op natuurlijke wijze vervallen is.

Lb = pond

massaeenheid die precies overeenkomt met 0,453… kilogram. Wordt gebruikt in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada.

MOX

mixed oxydes. Splijtstof op basis van een mengsel van uraniumoxide en plutonium uit de opwerking.

Opslag

een tussenstap in het proces van het beheer van kernafval. Het geconditioneerde afval wordt in een installatie geplaatst die het gedurende een gegeven periode van de mens en het milieu afzondert.

Opwerking

een behandeling van bestraalde splijtstof die de recycleebare materialen van het restafval scheidt.

Plutonium (Pu)

Plutonium 239, een splijtbaar isotoop, wordt in de kernreactor uit uranium 238 geproduceerd.

PRACLAY

dit experiment bestudeert de invloed van het warmte producerend radioactief afval op de Boomse klei.

Radioactief afval

  • afval van categorie A: heeft een korte halveringstijd en is laag en gemiddeld actief;
  • afval van categorie B: heeft een lange halveringstijd en is laag en gemiddeld actief;
  • afval van categorie C: heeft een lange halveringstijd en is hoog actief.

Recycling

het hergebruik in de reactor van nucleair materiaal dat afkomstig is van de opwerking van bestraalde splijtstof.

Splijtstofcyclus

hij omvat drie grote stappen, van de bevoorrading tot de fabricage van de splijtstof, de bestraling in de reactorkern en het beheer van de gebruikte splijtstof.

Splijtstofelement

of splijtstofpakket, een metalen structuur met een bepaald aantal staven waarin de gesinterde tabletten verrijkt uranium opgestapeld zijn. De in het vat geplaatste elementen vormen de kern van de reactor.

Splijtstofstiften

Lange buizen waarin tabletten verrijkt uranium opgestapeld zijn. Zij vormen de splijtstofelementen.

SWU

scheidingsarbeideenheid, de eenheid die in de verrijkingscontracten wordt gebruikt.

Ultracentrifugatie

een verrijkingsproces waarin een gasmengsel van isotopen tegen hoge snelheid ronddraait, zodat de middelpuntvliedende kracht de samenstelling van het mengsel wijzigt.

Verglazing

het vastzetten van geconcentreerde oplossingen van hoogradioactieve producten in een glasmatrix.

Verrijking

proces waarmee men het splijtstofgehalte van een element verhoogt.

Yellow cake

‘gele cake' is in de vorm van U3O8 (triuraniumoctaoxyde) geconcentreerd uranium