Een stukje geschiedenis - 5 grote stappen

SYNATOM werd op 29 oktober 1969 opgericht om studies uit te voeren en de realisatie en exploitatie van alle nucleaire installaties te begeleiden. Eind jaren 1960 begon de bouw van de eerste Belgische kerncentrales: Doel 1 & 2 aan de Schelde en Tihange 1 aan de Maas.

  • 1977 – Aanpassing van de statuten – De vennootschap krijgt haar huidige doel, namelijk het beheer van de volledige splijtstofcyclus in België in de boven- en benedenfase van de exploitatie van de kerncentrales.
  • 1983 – De Belgische Staat neemt via de Nationale Investeringsmaatschappij een participatie van 50% in SYNATOM. De naam verandert in Belgische Maatschappij voor Kernbrandstoffen SYNATOM, afgekort tot SYNATOM.
  • 1994 – De Belgische Staat doet zijn participatie in SYNATOM van de hand. Alle aandelen, op één na, worden eigendom van SUEZ-TRACTEBEL. De Staat beschikt over een 'golden share', dat hem een vetorecht geeft over elke beslissing die strijdig zou zijn met het energiebeleid van het land.
  • 2003 – Aanpassing van de statuten als gevolg van de wet van 11 april 2003. SYNATOM wordt nu ook de Belgische kernprovisievennootschap.
  • 2004 – Suez-Tractebel verkoopt haar aandelen in SYNATOM aan ELECTRABEL.

Statuten

SYNATOM is de afgekorte benaming van 'BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR KERNBRANDSTOFFEN SYNATOM'.

SYNATOM is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd aan de Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel.

SYNATOM heeft een kapitaal van 49 600 000 EUR, vertegenwoordigd door 2 miljoen aandelen. Alle aandelen, op één na, worden aangehouden door ELECTRABEL, een dochteronderneming van ENGIE. ELECTRABEL is de operator van de 7 Belgische kerncentrales.

De Belgische Staat houdt één bijzonder aandeel (golden share). Dit geeft de minister van Energie bijzondere rechten, met name een vetorecht op elke beslissing die strijdig zou zijn met het energiebeleid van het land. 

Twee vertegenwoordigers van de federale regering zetelen trouwens in de Raad van Bestuur.

Ter herinnering bestaat de Raad van Bestuur van Synatom uit 8 laden waaronder twee onafhankelijke bestuurders.

Het omvat eveneens een Auditcomité en een Investeringscomité.